Kosten en betalingsvoorwaarden

 

De inschrijving is volledig als de betaling is voldaan. U krijgt na de inschrijving een factuur toegestuurd. Let op: Mocht u geen factuur hebben ontvangen, dan kan deze in de spambox terecht zijn gekomen. Is dit niet het geval? Neem dan contact met ons op.

 

Inschrijfgeld excl BTW:                     € 123,97

Inschrijfgeld incl BTW (21%):           € 150,00

Rekeningnummer:                            NL29 INGB 0006 1470 67

T.n.v.:                                                Stichting Elleboogkliniek.nl

O.v.v.:                                                symposium + achternaam

 

 

 

 

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden voor Symposium ‘Samen de elleboog omarmen’

Artikel 1: Inschrijving
1. De inschrijvingen worden geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
2. Inschrijvingen boven een gesteld maximum worden op verzoek geregistreerd op een wachtlijst.
3. De ingeschrevenen op een wachtlijst zullen in volgorde van binnenkomst van de 
inschrijving worden benaderd als een definitief ingeschrevene zich moet terugtrekken 
voor deelname aan de betreffende bijeenkomst.
4. Bij een gering aantal inschrijvingen kan de bijeenkomst geannuleerd worden. 
Degenen die zich hebben ingeschreven voor een cursus die geannuleerd moet 
worden, ontvangen hierover uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst bericht.
5. Annulering van een inschrijving voordat het symposium is begonnen, geschiedt door middel van een email te sturen aan info@elleboogkliniek.nl. Indien bedoelde kennisgeving ten minste 14 dagen voor aanvang van het symposium wordt ontvangen, is de cursist 75% van het inschrijfgeld verschuldigd.
6. De inschrijving wordt bekrachtigd door het invullen van het aanmeldingsformulier op www.elleboogkliniek.nl en aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

Artikel 2: Betalingsvoorwaarden

1. De kosten van het symposium zijn vermeld op de website www.elleboogkliniek.nl
2. Stichting Elleboogkliniek.nl is in geval van achterstand in betaling door een cursist bevoegd betrokkene de toegang tot het symposium te ontzeggen zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

Disclaimer
Stichting Elleboogkliniek.nl spant zich ervoor in dat inhoud en organisatie van de cursus zo goed mogelijk worden verzorgd. Zij is echter niet aansprakelijk voor desondanks opgetreden onvolkomenheden of onjuistheden in de inhoud en uitvoering van de cursus. Zij is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van het geheel of niet geheel doorgaan van de cursus.

 

 

ADVERTENTIE
Adverteer hier